A méretezési szabványok visszavonásának meghirdetése | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

A méretezési szabványok visszavonásának meghirdetése

Tisztelt Kollégák!

A Szabványügyi Közlöny 2010. decemberi száma a következőekben felsorolt szabványok 2010. december 31-től való visszavonását hirdeti:

91
Építőanyagok és építés
91.080.01
MSZ 15012-1:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Fogalommegha­tározások
16 Szabványügyi Közlöny 12. szám, 2010. december MSZ 15012-2:1985
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Jelölések
MSZ 15020:1986
Építmények teherhordó szerkezetei erőtani tervezésének általános előírá­sai
MSZ 15021-1:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Magasépítési szerkezetek terhei
MSZ 15021-2:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.080.10
MSZ 15024-1:1985
Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése.Általános előírások
MSZ 15024-2:1988
Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbeton lemezzel együttdolgozó acélszerkezet
MSZ 15028-1:1976
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Alumíniumszer­kezetek
MSZ 15028-2:1984
Építmények alumínium teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Mé­retezési alapelvek
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.080.20
MSZ 15025:1989
Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése
MI-04-187:1991
Irányelvek a szeglemez kötésű fa tartók méretezésére és kivitelezésére
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.080.30
MSZ 15023:1987
Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.080.40
MSZ 15022-1:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbeton szer­kezetek
MSZ 15022-1:1986/1M:1992
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbeton szer­kezetek
MSZ 15022-1:1986/2M:2001
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbeton szer­kezetek
MSZ 15022-2:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Feszített vasbe­ton szerkezetek
MSZ 15022-2:1986/1M:1990
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Feszített vasbe­ton szerkezetek
MSZ 15022-3:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Betonszerkeze­tek
Szabványügyi Közlöny 12. szám, 2010. december 17 MSZ 15022-4:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Előregyártott be­ton, vasbeton és feszített beton szerkezetek
MSZ 15022-7:1986
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbetonszerke­zetek szerkesztési előírásai
MSZ 15022-7:1986/1M:1992
Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.Vasbeton szerke­zetek szerkesztési előírásai
MI-04-147:1978
Acéllemezzel együttdolgozó vasbetonszerkezetek
MI-04-182:1978
Vasbeton bortárolók tervezési és kivitelezési irányelvei
ME-04-114-1:1980
Szendvics panelok erőtani tervezése
ME-04-180:1982
Vékonyfalú acélszerkezetek méretezése, csomóponti kialakítása és ellen­őrző vizsgálata
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.100.25
MI-04-133:1981
Méretezési irányelvek földrengési hatásokra
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
91.220
MSZ 13010-4:1979
Építési állványok.A méretezés általános előírásai
MSZ 13010-6:1980
Építési állványok.Fémállványok méretezése, általános követelmények
MSZ 13010-7:1980
Építési állványok.Fémállványok méretezése, teherbírási követelmények
MSZ 13010-8:1980
Építési állványok.Faállványok méretezése, általános követelmények
MSZ 13010-9:1980
Építési állványok.Faállványok méretezése, teherbírási követelmények
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
93
Mélyépítés
93.020
MSZ 15001:1987
Alapozások tervezésének általános előírásai
MSZ 15002-1:1987
Építmények alapozásának erőtani tervezése.Általános méretezési előírá­sok
MSZ 15002-2:1987
Építmények alapozásának erőtani tervezése.Földnyomások meghatározása
MSZ 15003:1989
Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és víz­telenítésére
MSZ 15004:1989
Síkalapok határteherbírásának és süllyedésének meghatározása
MSZ 15005-1:1989
Alapozások tervezése.A cölöpalapozás tervezési előírásai
MI-04-173:1982
Alapozások geotechnikai előkészítése
MI-04-190:1984
Cölöpök próbaterhelése
MI-04-193:1980
Köralakú alaplemezek igénybevételének meghatározása
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
18 Szabványügyi Közlöny 12. szám, 2010. december 93.040
 
MSZ-07-3701:1986
Közúti hidak erőtani számítása
 
MSZ-07-3702:1987
Acélhidak tervezése
 
MSZ-07-3709:1987
Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése
 
MSZ-07-3710:1987
Közúti öszvérhidak tervezése
 
MSZ-07-3711:1986
Fahidak tervezése
 
Felvilágosítást ad:
Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845
 
93.160
 
MSZ 15225:1979
Vízépítési műtárgyak erőtani tervezésének általános előírásai
 
MSZ 15226:1980
Vízépítési műtárgyak méretezési terhei és hatásai
 
MSZ 15227:1980
Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése
 
MSZ 15227:1980/1M:1988
Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése
 
MSZ 15228:1980
Vízépítési műtárgyak falazott mélyépítési kőszerkezeteinek erőtani tervezése
 
MSZ 15229:1981
Vízépítési műtárgyak acélszerkezeteinek erőtani tervezése
 
Felvilágosítást ad:
Csík Gabriella, telefon: 456-6847