Felhívás Menyhárd István és Tartószerkezeti Életmű díjra | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Felhívás Menyhárd István és Tartószerkezeti Életmű díjra

Tisztelt Kollégák!

Az MMK Tartószerkezeti Tagozata az alkotó módon működő tartószerkezet-tervezők, a tartószerkezet-tervezők képzésével és továbbképzésével, ill. tudományos tevékenységükkel az alkotó mérnökök felkészítését segítő mérnökök részére Menyhárd István-díjat alapított. Továbbá azon 70. életévüket betöltött tartószerkezet-tervező mérnökök munkásságát, akik tevékenysége nyomán kiváló színvonalú építmények valósultak meg, ismereteiket, valamint tapasztalataikat az idősebb kolléga erkölcsi kötelessége okán munkahelyi vezetőként, előadások ill. publikációk útján a fiatalabb nemzedékek részére átadták Tartószerkezeti Életmű-díjjal kívánja elismerni.  A díja(ka)t évenként egyszer, az MMK-TT taggyűlésén adja át a tagozat elnöke a Menyhárd István-díj kuratóriumának döntése alapján.
A díjazott(ak)ra a kuratórium javaslatokat vár. Javaslatot tehet a Tagozat bármelyik szakosztálya, vagy a Tartószerkezeti Tagozat legalább három tagja együttesen (a felterjesztő, két taggal hitelesítve) 2013. április 30-ig. A felterjesztő a Menyhárd István-díj, ill. a a Tartószerkezeti Életmű-díj szabályzatának megfelelően indokolja a díjazásra javasolt kolléga szakmai tevékenységét. (a díjak szabályzata és a felterjesztésre vonatkozó űrlapok  megtalálhatók a TT honlapján. A felterjesztés – díjanként - egy űrlapon is megtehető, akkor az aláírásoknál legyenek ott a támogatók neve, aláírása és kamarai száma is).

A felterjesztést az MMK titkárságának, vagy a TT Elnökének (dr. Dalmy Dénesnek – email:dalmy.denes@propontis.hu), vagy Iványi Jánosnak a Kuratórium titkárának (email: merikon@t-online.hu) kérjük eljuttatni.

ŰRLAP Éltemű díj

ŰRLAP Menyhárd díj

Tarószerkezeti életműdíj szabályzat

Menyhárd díj szabályzat