Az építési engedélyezési terv mérnöki szakági tervfejezetei léptékéről, kidolgozottsági szintjéről | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Az építési engedélyezési terv mérnöki szakági tervfejezetei léptékéről, kidolgozottsági szintjéről

A Magyar Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 11.§ (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Engr. előírásával, az épengterv mérnöki szakági tervfejezetei léptékét, kidolgozottságát, tartalmi követelményét az alábbiak szerint szabályozza.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM rendelet (a továbbiakban: Engr) 5. sz. melléklete I. rész 11. pontja előírja, hogy az építési engedélyezési (bejelentési) terv (a továbbiakban: épengterv)

- „az építésügyi hatósági döntés alapjául szolgáló, a tényállás tisztázásához szükséges, tervi, szöveges vagy számításokat tartalmazó dokumentumok, iratok meghatározott tartalmú – összessége”

- „minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez, az engedélyezéshez, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges; (a dokumentáció egyes munkarészeinekléptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és aMagyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak)”.