Tagozati élet | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Tagozati élet

Dr. Metzing Ferenc: Minősítési tapasztalatok és tanulságok a tartószerkezeti minősítések tükrében

A mérnöki szakmai munkát érintő kérdésekben a jogszabályokban és a kamarai szabályzatokban meghatározott közfeladatokat a  Tagozatok látják el a szakterületi érdekeltségükbe tartozó területeken. Véleményünk szerint a szakmai tagozatok a kamarai struktúrában a szerepüknél, jelentőségüknél lényegesen kisebb megbecsülést kapnak, mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban...

Dr. Farkas György: A tartószerkezeti Eurocode-ok honosítása

Az Eurocode-ok története 1975-ben egy cselekvési programmal indult, melynek célja az építőipar területén olyan szabályozás létrehozása volt mely - az építőipar területén megszünteti a szabad kereskedelmet gátló akadályokat, továbbá - biztosítja a műszaki előírások harmonizációját...

Dr. Almási József: Tagozati igények és vállalási készségek, javaslatok

Az MMK elnöksége kezdeményezése alapján 2008. év őszén Dr. Scharle Péter alelnök vezetésével a tagozatok elnökei többször foglalkoztak a Tagozatok MMK-ban betöltött szerepével, helyzetével és a jövőbeni teendőkkel.

Ezen témához született tagozati összefoglalót és javaslatot az alábbiakban mutatjuk be...

Köszöntjük a 2008. év Menyhárd István díjasait: - Dr. Lőke Endre

 Abban a szerencsében részesített a sors, hogy dr Lőke Endre munkatársa lehettem. Talán megengedhető, hogy a továbbiakban Lőke Endrét úgy nevezzem, ahogyan a legtöbben ismerik, Lőke Bandinak...

Köszöntjük a 2008. év Menyhárd István díjasait: - Rombauer Tivadar

Rombauer Tivadar 1921 január 22-én született Brassóban...

Elnökválasztás előtt: "Felhívás a jelölésre"

Ezt a közleményt az elnökválasztással kapcsolatban adtuk ki az elnökség tagjaira (30 fő) a határidő lejártáig két javaslatot kaptunk...

Elnökválasztás előtt: "Debreceni Kiáltvány"

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2009. január 21-án tartott Elnökségi Ülésén megtárgyalta a Mérnöki Kamarában kialakult helyzetet és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta...

Elnökválasztás előtt: "Polgár László : MMK választás 2009"

Az MMK Tartószerkezeti Tagozat Választási irányelvei...

Elnökválasztás előtt: "Hajtó Ödön beszéde a Magyar Mérnöki Kamara 20. évfordulójára"

 Legelőször is köszönet a Kamara jelenlegi vezetésének, hogy a 20. évfordulóra megszervezte ezt az emlékező ünnepséget, alkalmat adott arra, hogy találkozzunk. Mostani beszédemben három témát érintek majd, visszaemlékezem a 20 év előtti történésekre, értékelem 20 év eredményeit és kitekintek a hogyan továbbra.

Elnöki köszöntő

Nagy örömömre szolgál, hogy útnak indítottuk a statikusok, azaz Tartószerkezeti Tagozat honlapját. Állandóan éreztük, hogy képtelenek vagyunk mind a 3100 tagunkhoz gyorsan eljuttatni legfrissebb, mindannyiunkat érdeklő híreket.

Tartalom átvétel